Психотронното оръжие, зомбитата, биороботите и черната магия

Психотронното оръжие, зомбитата, биороботите и черната магия

Мнениеот west003 » Пон Фев 03, 2014 3:01 pm

Напоследък се говори много за психотронното оръжие и психотронната война, излязоха статии и книги, в тях има и категорични твърдения, и уклончиви позиции. Все пак вече се очертава едно разбиране на истинския проблем – какво представлява това оръжие, какво прави, има ли защита срещу него. Общо взето, авторите на материали по тези въпроси се придържат към едно тясно разбиране на термина “психотронно оръжие” – за кратко ще го означавам с ПСОР. Това е някаква електронна апаратура, която излъчва определени електромагнитни вълни, с тях облъчва един човек, група хора или покрива определена територия, като променя мозъчната и психичната им дейност в някаква посока – загуба на съзнание или ориентация, неадекватно поведение или точно определени действия. Ще я наричаме ПСОР-4.

Изображение

Преди да продължа нататък, необходимо е да припомня какво е психотроника. Това е наука за екстрасензорните възможности и сили на човека: телепатия, ясновидство, радиестезия, биодиагностика, биолечение, безкръвна хирургия, астрални пътувания, психоовеществяване на мисловни образи-представи, психоразлагане на реални физически предмети, телевнушение и т.н. ПСОР действа като тези сили на хората – нещо като телепатично внушение от разстояние, т.е. телевнушение.

Има много твърдения, че такава електронна апаратура е създадена в секретни лаборатории на определени държави, спада към държавната им тайна и поради това никъде не са публикувани снимки и технически данни. По-важното е, че от научна гледна точка създаването на такъв апарат не е проблем – просто това е генератор на определен спектър от електромагнитни вълни, като всяка вълна в този спектър действа резонансно върху определени клетки в човека – в мозъка му, в някои органи и тъкани. Тогава състоянието и функциите на тези клетки се променят и това променя поведението на човека здравето му и пр. Може да се предположи, че ако спектърът на излъчването се изменя във времето по определен начин, може да се управлява поведението на човека – той се превръща в биоробот С прекратяване на облъчването човек може да дойде на себе си, а може и да покаже определени психически отклонения – временни или трайни.

Вероятно в апаратите се използва и някаква модулация на тези вълни- честотна, амплитудна и фазова, съшо някаква поляризация – линейна, кръгова, елиптична и пр. – не е изключено да са овладени и надлъжни електромагнитни вълни с твърде интересни свойства, непознати на официалната наука, която знае само напречните електромагнитни вълни.

Тук има един много важен въпрос, по който никой не реагира, а именно – възможността при промяна на излъчваните вълни /честотите им/ и спектъра им това оръжие да става идеален лечебен апарат – като биоенерготерапевт с висока квалификация. На аналогичен принцип може да се създаде и приемник на съответните излъчвания на различните клетки – това е идеалният диагностичен апарат. Създаването на такива апарати, да ги наречем ПСОР-3, не е технически проблем, поради което ПСОР-3 може да стане фундамент на бъдещата медицина – полева и резонансна Има и едно по-широко разбиране на психотронното оръжие. Това разбиране включва и електронна апаратура, и екстрасензорното въздействие на силен екстрасенс или група от такива. По телепатичен път те могат да въздействат върху един или повече хора и да управляват поведението им /ПСОР-2/. Научният термин е телевнушение – телепатично внушение: от разстояние се внушават определени мисли, желания, чувства и пр., които се възприемат като свои и реализират при запазено съзнание. При по-голяма сила на телевнушението неговият адресат губи съзнание и изпълнява всички заповеди като биоробот При запазено съзнание внушението се допълва с внушение на някаква мотивировка за извършване на действията и това преодолява критичната бариера на съзнанието.

При всяко ПСОР трябва да се познават и възможностите за защита. Относно ПСОР-4 вероятно е необходим някакъв индикатор за облъчването и тогава е възможно някакъв изолатор – екран да защити човека – ако се работи с познати честоти и модулации.

При ПСОР-3 защитата е само изграждане на силни личности – със силно вътрешно усещане, самосъзнание и самочувствие, с будно съзнание, което винаги е нащрек, веднага разпознава чуждите влияния, на отрицателните не се поддава и с по-силна воля ги връща обратно към техния източник. Последният би трябвало да изпадне в нещо като автохипноза и да изпълни вложените в телевнушението заповеди. В случая кармичното наказание се изпълнява веднага.

Друга форма на психотронното оръжие е ПСОР-2, при което се използва сложна технология за проникване в подсъзнанието и управляване оттам на съзнанието Тук се използват различни средства: упойващи и наркотични вещества за замъгляване на съзнанието и отваряне на врата към подсъзнанието, стресови ситуации, пренапрегнат физиологичен и психологичен режим, при който обучаваните, без да знаят и разбират това, стават “зомбита”, също словесни внушения и внушаващи прийоми, претоварен информационен и мисловен режим на същите хора, телевнушение, облъчване с ПСОР-4 – все със същата цел: проникване до подсъзнанието чрез вече постоянно отворен канал.

Общо тук се пробива психическата и биополевата защита на личността и по получения канал се предават в произволно време произволни информации и заповеди – при външна “запазеност” на съзнанието и разума. Използват се и ред психологически похвати за приспиване на будността и критичността, за налагане на авторитета на водещия “занятията” – зомбирането и пр.

Истинското зомбиране, познато на някои племена и народи, е много по-груба форма на това оръжие По определена физическа /много и жесток бой/, психофармакологическа /отвари от определени растения/ и психологическа технология човекът се превръща в животно – просто една по-сложна машина, в която човешкото е убито, съзнанието го няма, неговите висши функции – психическите и мисловните – също ги няма. Само външната форма и елементарното механично поведение изглеждат човешки.

Средствата на ПСОР-2 и част от тези на зомбирането – без жестокия бой – се използват от много религиозни секти, движения и пр., както и от групата на Золотов, работел много години в секретните лаборатории на КГБ по разработката на тези технологии, т.е. на тези психоманипулативни техники. Защитата тук е както при ПСОР-3: силно Аз, будност и нащрек, както и неучастие в подобни курсове, конференции и пр., колкото и съблазнителни да са обещанията на организаторите им и част от реалните резултати след курсовете, видими за “обучаваните”.

ПСОР-1 – ЧЕРНАТА МАГИЯ

Най-скритата и може би най-мощната засега форма на ПСОР е ПСОР-1 – така наречената сред народа “черна магия”. Тя използва и телевнушението – макар в много слаба форма, а истинската й сила са определени физически и мисловни манипулации върху предмет – собственост на обекта на магията – или върху фигура, назована с неговото име и с мислене за него през време на извършване на манипулациите. Изглежда видът и редът на манипулациите активизира определени енергии, непознати на днешната наука, които са модулирани от мисловните заповеди и ги изпълняват.

Важно е да се знае, че ПСОР-1 може да реализира произволно желание на използващия го: влюбване, разлюбване, нераждане на деца, разболяване от произволна болест, даже смърт От мирогледна точка интересна е магията за невървеж – на обекта й просто в нищо да не му върви. Този човек става пълен неудачник, нищо започнато не може да реализира, а ако постигне нещо от целите си, това става с цената на огромни усилия, време и средства. Това повдига важните въпроси за съдбата на човека, как и какво организира събитията в нея, как уж малките енергийни разходи за магията водят до огромни резултати и пр. Изглежда аналогичен или същият е и механизмът за реализирането на кармичните задължения на всеки човек. Това са все въпроси от фундаментален характер за свойствата на света, на човека, на Бога, на субстанцията.

ПСОР-0 – МАНИПУЛАЦИЯ ЧРЕЗ МЕДИИТЕ

Сега стигаме до максимално широкото разбиране на ПСОР – манипулирането на човека чрез средствата за масова информация, чрез изкривявания на истината, чрез лъжи, измислици – примесени с истина, внушения, заплахи, шантажи, изнудвания, внушения с различни техники, чрез фалшиви авторитети и т.н. Особено опасно и най-масово и маскирано използвано е манипулирането на хората чрез формиране на определени ценности у хората – формиране, което се опира на неосъзнаваното и неосмисляно подражание, на масовия отрицателен пример, на нисшите инстинкти и страсти на човека. Основното е, че това формиране-манипулиране заобикаля съзнанието, разума и мисленето на човека, че то въздейства пряко върху подсъзнанието и по периферията на съзнанието – където то не е така будно и критично и лесно преминава в несъзнаваната сфера на човека. Оттам после всичко изплува като свое – свои желания, мотиви, импулси, страсти и пр.

Именно това е тоталното психо-оръжие ПСОР-0, ежеминутно използвано в съвременната цивилизация от страна на властимащите- политици, депутати, мафиоти, специални служби, продалите се интелигенти и професионалисти с висок авторитет, богатите и пр. То вече е внедрило в почти всички хора погрешна йерархия на ценностите – на върха са именно ценностите на нисшата природа на човека и чрез тях, чрез това потребителство и бездуховност, хората са манипулирани да имат съответното поведение. Именно тази манипулирана ценностна йерархия е глобалният дефект на съвременната цивилизация довела я до екологична катастрофа, конфронтациите от всякакъв род, организираната и неорганизираната престъпност, наркоманията, проституцията, алкохолизма, отчуждението, егоизма – накратко до безлюбието между хората.
Тоталната защита

Така става ясно, че всички видове психотронни оръжия – манипулатори използват различни свойства на човека – на тялото, мозъка, психиката и съзнанието му. Но човек има и свойства за пълно самоуправление – за тотална защита. Това е научно издържаната йерархия на ценностите му, ядрото на които е високият морал, будното съзнание, връзката със съответните сили и закони на Космоса. Колкото повече се вдига културата и духовността на човека, колкото повече расте неговият морал и Любов – толкова повече той се изчиства от всякакви отрицателни ценности, чувства, мисли, желания и пр. Това означава, че процесите в него стават все повече кохерентни, т.е. лазерни, биополето и съзнанието му – непробиваеми, психотронните му сили – по мощни.
Това е и човекът на Шестата раса, по-масовото начало на която можем да видим в духовната интелигенция и в екстрасенсите. Самият Христос е бил най-великият екстрасенс в човешката история. А докато всички станат като него, има да се извърви един твърде дълъг и много мъчителен път – пътят от господството и подчинението до Сътрудничеството.
Този път започва във всеки един от нас – във вътрешния ни свободен морален избор.

Автор: Кубрат Томов (http://eltimir.ucoz.ru/news/kubrat_tomov_za_psikhotronikata/2011-07-15-2164)

Източник: psihoteror.webtourists.info
Последна промяна west003 на Пон Яну 12, 2015 11:14 am, променена общо 2 пъти
west003
 
Мнения: 2126
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:30 pm

Re: Психотронното оръжие, зомбитата, биороботите и черната м

Мнениеот trakiika222 » Сря Фев 19, 2014 7:38 am

Ъхм,само че-ако приемем че съществува такава апаратура,надали щеше да има война в Ирак,Сирия,надали КНДР щеше още да е такава,Сноудън щеше ли да си отваря устата,и кой щеше да държи световните ресурси и да е номер 1?М?Примерно казано.Как я виждате,и най вече как си я представяте тая работа?
Последна промяна trakiika222 на Пон Яну 12, 2015 6:15 am, променена общо 1 път
trakiika222
 
Мнения: 325
Регистриран на: Вто Авг 21, 2012 3:12 am

Re: Психотронното оръжие, зомбитата, биороботите и черната м

Мнениеот doliviano » Съб Яну 10, 2015 9:10 pm

Значи психотрониката това са няколко апаратчета, които ги пускаш в определено време - когато обекта спи. Има електрошокове, лазери, други апаратчета за честота, настройваш ги, пускаш ги и те сами си работят, понякога може да му ги пуснеш докато е буден, с цел да заспи. Има различни състояния и според това, кое ти наредят да пуснеш, го настройваш на съответната честота. Момчетата от една агенция тук ми дават пари да пускам от време на време на съседчето отгоре, то и без това си е ергенче, от него полза няма. Давам резултатите на момчетата на сутринта, а те да правят каквото искат с тях, не ме интересува, аз си прибирам заслуженото. Били влияели на здравето, то това е само временно, нищо ми няма нито на мен, нито на него.
doliviano
 
Мнения: 1
Регистриран на: Съб Яну 10, 2015 8:56 pm

Re: Психотронното оръжие, зомбитата, биороботите и черната м

Мнениеот trakiika222 » Пон Яну 12, 2015 6:19 am

:D Blagodarq za zdravoslovniq smqh
trakiika222
 
Мнения: 325
Регистриран на: Вто Авг 21, 2012 3:12 am


Назад към Конспирации

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта

cron