Змеят, това е слънце. Змеят, това не е дракон?

Змеят, това е слънце. Змеят, това не е дракон?

Мнениеот west003 » Чет Дек 21, 2017 4:19 pm

Да започна с източника. Това е книгата „Змей, змеица, ламя и хала“ – сборник с фолклорни текстове, издадена през 2016 година от издателство „Изток – Запад“. Авторството на книгата е на колектив от етнолози. Фолклорните разкази са събирани и документирани по надлежния ред. Затова четенето на книгата е идентично на четене на документ. След всеки разказ има кратък коментар от екипа, написал книгата. Човек може да се съгласи с коментара или да си състави свое мнение.

При всички положение, посочвам източника, така че всеки да може да го прочете при желание и възможност и да види на основата на какви текстове правя изложените тук размисли.

В различните разкази се срещат всевъзможни описания на змея, неговия произход, същност, занимания и отношения с хората, природата и другите същества.

Прави ми впечатление, че в коментарите под текстовете, авторският екип неизменно настоява, че змейовете са отвъдни, демонични същности и същества, макар на не едно и две места самите текстове да казват точно обратното. Какво да направиш – всеки си го разбира по своему, всеки си е поставил едни или други съзнавани или несъзнавани задачи.

Тук ще опиша какво разбрах аз до момента от личното си запознаване с документираните разкази.

Тъй като змеят не е само един вид, а думата „змей“ българите използват за огромен набор от същества, същности и явления, то е нужна известна класификация, която да внесе яснота за какво говоря и какви змейове имам предвид.

1. Змей от първи вид, висш змей, небесен дух
Във всички разкази тези змейове произхождат от небето, обитават небето, а понякога се заселват (кацат) на някое конкретно място, което обитават за дълго време. Мястото на кацането се счита за свещено, там се поставят оброци, изграждат се храмове, правят се чешми, там се правят селските събори и курбаните, обикновено курбаните са в чест на змея;
2. Змей от втори вид – дете на висш змей и жена. Или дете на вторичен змей и жена
Това е видът змей, който може да променя външния си вид в кое да е животно, растение или вещ. Това е видът змей, който влиза във взаимодействие с хората най-често. Има магически способности, огромно богатство. Никъде не се описват люспи, змиевидно или гущероподобно тяло;
3. Човек, превърнал се изцяло или частично в змей след направена му магия или заливане с отвара от билки или след поглъщане на триглава змия
Горната или долната половина на тялото на човека става змиевидна, а другата половина си остава човешка. Не се приписват магически и свръхестествени способности на този вид змейове, нито огромни богатства. Процесът е обратим пак с магия или отвара;
4. Смок или риба, превърнали се в змей след като човешко око не ги е виждало 40 години
Тук формите и размерите са особено разнообразни, включително и поведението. Обикновено, след завършване на метаморфозата, отлитат на небето;
5. Природни явления, възприети като змей
Такива разкази има много малко на брой, виждани са от множество очевидни едновременно. Огнено кълбо, движещо се из въздуха, съскайки и изпускайки искри, които могат да запалят всичко наоколо, и оставящо след себе си огнена диря – кълбовидна мълния;
6. Змей НЛО
Дотук (изчел съм 1/3 от книгата към момента на писане на тази публикация) попаднах на две описания на змея като коруба на костенурка. В единия разказ извършва привидно несвързани действия, но във втория разказ очевидецът вижда внезапно и ненадейно корубата на една поляна. Тя започва да свети, да съска и отлита в небето.

Виждате, че понятието „змей“ е изключително богато и нееднородно. Ясно е, че с думата „змей“ старите българи са отбелязвали всякакви явления със свръхестествена природа, особено, ако явленията включват светлина, летене, съскане, искри, небе, кацане.

Така можем да изведем най-общите характеристики на змея: сияен, светещ, светъл, намиращ се небето, летящ, свръхспособен, имащ изключителни способности.

Змейовете като рептили и песоглавци?

Змейовете от първи вид не би трябвало да са рептили и песоглавци, защото са нетленна енергия, дух. Освен рептилите и песоглавците не са духове. За песоглавците съм чел в блога на Елтимир, че са демони. Тогава може. Но пък във Ведическите лекции, които слушах, демоничните същества съвсем не са духове. Демонизмът значи едно съзнание да си мисли, че то е господарят и да не следва законите на битието. Там демоничните същности са същества от плът и кръв, които имат огромно технологично развитие. Затова мисля, че змейовете от първи вид, който са безплътни, не са рептили и песоглавци. Следователно, и техните деца – змейвете, тодени от сношение между змей от първи вид и жени, също не са рептили или песоглавци.

Къде подозирам наличието на рептили? В змейовете от трети вид, които стават такива от човек, на когото е направена магия или е залят с отвара. И двата начина показват въздействие върху човешкия генетичен материал и от части върху психиката на човека. Тези змейове са изключително и само полузмейове-получовеци. Точно каквото би се получило от сношение с жена с рептил или песоглавец. Именно този вид змейове имат люспи на змийската част на тялото си.

Тези същества са ясно посочени като създадени от манипулации върху хора.

В няколко от разказите се казва, че змейовете отглеждали стада от кози сред затънтени гори и/или в пещери. В блога на Елтимир, който е събирал информация в продължение на много години, се казва, че всъщност змейовете не били рептилоидни, а песоглави, защото в древни писмени сведения се посочвало, че именно песогласите имат удължена муцуна и можели да променят външния си вид. Той така така цитира текстове, според които песоглавците живеели в гори и пещери и отглеждали огромни стада от кози. Били високи около 2.5 метра. Именно в един от разказите в книгата, която чета, змеят е висок, грозен, живее в затънтена гора и отглежда кози. По съвпадението на признаците намирам, че в някои случаи с името „змей“ са описани песоглавци, а в някои – рептили. Но това въобще не се отнася до всички змейове, а само до тези от трети вид.

По-интересните змейове

Най-интересният вид змейове са тези от тип 1. В един от разказите директно се казва „Змеят, това е слънце“. В останалите този вид змей винаги се описва като „кросно“ – дълъг и сравнително дебел прът от тъкачния стан, на който се навива готовото платно. Кросното понякога е разположено вертикално, а друг път – хоризонтално. Кросното винаги свети ярко и се движи. Понякога свети с удивителни цветове.

Често се описва, че кросното има глава – също светеща. Мисля, че голяма част от случаите на такова светещо кросно с глава са метеори и метеорити (метеорите изгарят напълно в атмосферата). Понякога такива змейове падат на някое място и там излита огън. Но пък, от друга страна, хората не от скоро са виждали падащи звезди. В много разкази е съвсем ясно, че не става дума за метеори, а за някакви други явления. Например, кросното каца все на едно и също дърво. Излита все от едно и също място, всяка вечер обикаля около селото, излита и каца на гробището и т.н.

Главата на светещото и летящо кросно не се описва като на змия, а кръгло и често голямо като тава. В Магура има символи, които съвсем точно отговарят на това описание:
Изображение

Първият символ е мъжки дух, а още и слънчев лъч:
Изображение

Това може да обясни твърдението „змеят, това е слънце“, както и светенето на „кросното“. Ако това ми предположение е вярно, то висшият вид змей е дух.

На стр. 42 е публикацията „Змеят като серафим предизвиква гръмотевиците“. Разказът описва жена наблюдавала явление по време на буря. В небето се отворила дупка в облаците и там две светещи глави с крила се ударили една в друга и от това хвръкнали мълнии. Серафимите се представят като крилати глави. Те са най-близките до Бога ангели. Самата дума серафим значи огнен и змиевидно същество.

Изображение

Съвсем лесно е тези два магурски символа да се опишат като змиевидни или като кросно с кръгла глава. А природата им на дух или слънчеви лъчи ги прави светещи и ги поставя най-близо до слънцето.

Десният от тези символи означава духа, който има задача за изпълнение. Ако това е змей, то той има задача да изпълнява.

Изображение

А магурската фигура на мъжа във възбудено състояние съдържа духа със задача в себе си. Мъжът във възбудено състояние е стремежът на духа да изпълни задачата си, като се въплъти, а това въплъщение става чрез зачеване.

Затова в повечето истории за змея като кросно той посещава някоя жена, която зачева от него. Интересно е, че този вид змей може да избира да бъде видим или невидим както и за кого. Това още повече съответства на природата му на дух.

Дотук има много точно съответствие между Магура и висшия вид змейове.

След зачеването се ражда змей от втори вид, който има тяло на човек и в голяма степен поведението му може да е напълно човешко. Но има свръхспособности, включително и крила. Крилата при змея са неговата способност да се връща в небето, като по-скоро са метафора, отколкото буквално крила.

Оставете драконите и рептилите настрана – кросната и змейовете от втори вид нямат никакви люспи. Тук не става дума за дракони с крила, както това при китайците, не бива да смесваме едното с другото. Именно затова направих класификацията в началото, за да се подчертае, че змейовете от първи и втори вид са нещо съвсем друго.

Змейовете от първия вид често се посочва, че живеят в гробищата и пренасят душите от тук – там. В този смисъл те играят ролята на архангел Михаил, което още повече ги подчертава като небесни духове.

На две места в книгата попаднах на интересни сведения:
Изображение

Описанието на тези две корита много добре съвпада с това на две корита в дъното на пещерата Козарника. Ясно се подчертава чудодейното свойство на коритата, от което следва и тяхното обредно предназначение.

Изображение

Тук са описани две ритуални ямки, каквито има по цялата страна. Ето примери от скалите около Белоградчик:
Изображение

Изображение

Значи, казва се директно, че ритуалните ямки, а следователно и скалните светилища, са създавани и използвани от змейовете от вид 2 – деца на небесен дух и жена.

За змейовете от вида 2 – деца на жени и изначални небесни змейове се казва настойчиво, че управляват природните стихии. По-точно не толкова, че ги предизвикват, колкото че укротяват градушки, бури, наводнения и други, но могат и да ги предизвикват.

Това те правят винаги по един и същи начин, независимо в кой край на обширната някога България е записан разказът:

изпадат в нещо като сън, изпадат в треска, т.е. в транс. През това време нищо не може да ги събуди. В това съсредоточено състояние те летят в небето, където се борят с халата, която причинява стихиите.

Очевидно не летят с тялото си, защото то в момента „спи“. Летят из облаците с ума, астралното си тяло или нещо друго, но езикът на хората няма понятие за това.

Като допълним вярването, че ритуалните корита и ритуалните ямки са правени от змейове, то очевидно и светилищата принадлежат на змейовете.
А змеят от втори вид се ражда след осенението на жена от небесен дух. Следователно, змейовете от втори вид са магове, жреци и шамани и така разбираме как се става маг, жрец или шаман – те се раждат, след поселяването в утробата на жена на небесен дух.

А това е подробно описано в няколко сексуални сцени в Магура:
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
змеят – небесен дух идва под формата на възбуден мъж, от когото тя зачева.

Какво казват после приказките от книгата? Казват, че се ражда змейче. А ето в Магура какво е показано, че се ражда:
Изображение
след зачеването и бременността се ражда малкото „кросно с глава“ (13) – пеленачето. А пък едната сексуална сцена от Магура направо разказва как дух със задача (кросно с глава като тава) ходи да търси за себе си подходяща майка.

Тогава, змейовете от първи вид са духове, които имат задачи тук. Те търсят за себе си подходяща майка и влизат в нея, заради което тя зачева и ражда човек с особени задачи. Както видяхме – и с особени способности, а това са змейовете от втори вид: така се раждат шаманите, жреците, маговете и те нямат нищо общо с рептили или песоглавци, те са нещо различно. Приказките казват, че змеят от втори вид не можем по нищо да го различим от човека.

Ще дам и друг пример за змея като дух:
Изображение

В тази сцена е описано как хора се обръщат към безплътна, но съзнателна същност да изпълни тяхна потребност чрез нещо кръгло на земята пред тях – ритуална ямка.

В приказките за змейовете от първи вид се казва, че те обитават трайно определени места – вековни дървета, извори, пещери, гробища и т.н. Когато хората узнаят къде живее такъв змей, те му принасят дарове и отслужват ритуали, грижат се за мястото. В замяна змеят пази селото, пази от война, бедствия, болести, дава знания и богатства.

Това е моята интерпретация на темата змей. В бъдеще ще се дообогати. Разбирате, че интерпретацията е само един вариант и може да е така, а може и да не е така.

А ето какво допълва моят приятел Красимир Костадинов (Мъдър Гуру):

Излиза, като да са падналите ангели от свитата на Луцифер. И в библията са описани, Битие, глава 6:
1 Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,
2 Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.
3 И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.
4 В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.А това е коментар на Силвена:

Нищо ново под слънцето. Битие 6: 4 В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.
5 И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,
6 разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.


Източник: https://magnaaura.wordpress.com/2017/12/20/%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%B0/
west003
 
Мнения: 2122
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:30 pm

Назад към Разни

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

cron