6 януари 2011, вечерта

На показаното видео са монтирани записи снимани от няколко човека от различни места, в близост до езерото:

Ето какво се чува от гласовете записани зад кадър:

(0 – 1:25 мин. на записа)
– Погледни това. Боже мой. Какво по дяволите е това?
– Какво е това? Те се обединиха.
– Боже мой, те приличат на НЛО.
– Беше една светлина, сега са три.
– Боже мой, те са като замръзнали.
– И те гравитират около себе си.
– Анджелина, виждаш ли това?
– Това беше много странно.

***
(1:25 – 1:50 мин.)
– Загаси светлините. Добре. Сега наблюдаваме три светлини на небето. Те просто си стоят, не се движат. Виждаш ли ги по-добре през телефона си?
***
(1:50 – 2:15 мин.)
– Виждате ли тези три светлини?
– Много странно.

***
(след 2:15 мин.)
– В момента сме на магистрала 73 Юг, в Северна Калифорния и виждаме три странни светлини. Те изчезнаха. А ето ги отново.
***
– Това е много странно.

Автор: Иван Иванов, САЩ