На 3 декември 2011 г. в Стара Загора се състоя работна среща на Мрежата на Обединените Български Уфолози.

На срещата се прие статут на организацията: https://www.ufo.bg/?page_id=2. Желаещите да бъдат нейни членове могат да са:

– действителни, т.е. такива които вземат дейно участие в нейната работа и имат право на глас в Общото събрание;
– асоциирани, които помагат на дейността й.

Общото събрание избра за председател на организацията инж.Веселин Боянов, и двама заместници: Ангел Манев и Борислав Киров.

Предстои да се измисли лого на организацията. Очакваме Ваши предложения на e-mail: ufobg@ufo.bg.