Членове на Мрежата на Обединените Български Уфолози – национална неправителствена уфологична организация

ufobg@ufo.bg

 

инж. Веселин Боянов

председател на Мрежата на Обединените Български Уфолози

председател на клуб „Търсачи на алтернативни форми на живот“ – гр.Добрич

 

Ангел Манев – гр. Стара Загора

зам. председател на Мрежата на Обединените Български Уфолози

 

Борислав Киров

научен секретар на Мрежата на Обединените Български Уфолози

член на клуб „Търсачи на алтернативни форми на живот“ – гр. Добрич

 

инж. Владимир Петров

председател на „Клуб за изучаване и опазване на природата и човешките достижения СИРИУС“ – гр. Пловдив

 

Таньо Танев – гр. Стара Загора

 

Орхан Мехмедов – гр. София

 

Николай Банков – гр. София

 

Калоян Гигилев – гр. София

 

Цветанка Христова – гр. Петрич

 

Петьо Петров – гр. Трявна

 

Цонка Иванова –  Норвегия

 

Иван Иванов – САЩ