Клуб „Търсачи на алтернативни форми на живот“ е основан през декември 1988 година. Дейността му е насочена към изучаване на проявите на НЛО и и други аномални явления, посредством събиране и обработка на информация. Клубът е проучил и документирал стотици случаи на наблюдения на НЛО, срещи от „трети вид“ и други аномални явления от България, а в архивите се съхраняват и случаи проучени от други изследователи от страната и чужбина.

За повече информация посетете сайта на клуба:
http://www.ufoclub.hit.bg/