Автори:
Д-р Стоян Сарг: Университета Йорк, Канада;
Д-р Аспарух Петракиев: пенсиониран професор, член на международната академия по екология и науките за защита на живота – IAELPS
Никалъс Баласкас: Университета Йорк, Канада

По време на деветата международна конференция: Космос, Време, Гравитация от 7 до 11 август 2006 г. в Санкт Петербург, Русия, руския учен академик Виктор Харитонович Хотеев изрази идеята, че кометите съдържат антиматерия. По това време тази му теория не беше взета на сериозно от повечето участвали на конференцията. Тогава в частен разговор той разкри, че се занимавал с класифицирани (тайни) проучвания от много години – още по времето на съществуването на Съветския Съюз, поради което не е бил склонен да говори открито по онова време. Само веднъж в края на неговия живот (той умира през септември 2008), Хотеев изпрати на нашата група няколко публикувани от него книги на руски език. След внимателно проучване на неговите изследвания и научни аргументи от гледна точка на BSM-SG – Обединена Теория за Супергравитацията, ние достигнахме до извода, че неговите твърдения трябва да бъдат приети на сериозно.

Това напълно променя нашето разбиране за кометите и очакванията ни за тях и това, че са опасни. Някои комети може би наистина съдържат антиматерия и ние трябва да обърнем особено внимание на това.

Comet West

Според BSM-SG, това е хипотетично възможен вариант за създаване на космическа материя по времето на уникалните процеси в еволюцията на галактиката, както е описано в глава 12 на теорията. Космическите антиматериални частици са създадени в уникална околна среда на галактическото ядро и е напълно невъзможно да се репродуцират в която и да е Земна лаборатория. Тази космическа антиматерия е различна от античастиците получени от ускорителите на частици, които могат да бъдат идентифицирани само по тяхната маса и размер. Разликата е в специфичната субструктура на частиците, непредвидима според Стандартния Модел.

По тази причина космическата антиматерия може да бъде много
повече стабилна, когато е в твърдо състояние. Тогава, когато твърд обект на космическа антиматерия се е вградил в твърд материален обект няма да доведе до мигновено унищожаване, по скоро до някакво формиране на една или повече струи (газ и частици отделящите се от кометата).  Анихилацията (пълно унищожение при сблъсък на частица и античастица) може да протече бурно, когато космическата антиматерия и материалните частици са в газообразна йонизирана среда.

'dark' comets

Тогава според BSM-SG , кометите могат да бъдат два вида – с огромни ядра от антиматерия с малки твърди частици от космическа антиматерия потопени в тях и с огромни ядра от антиматерия с малки частици от материя потопени в тях.

Това обяснява странния характер на кометите и подрежда настоящия пъзел съставен от учените. Кометите от двата вида ще взаимодействат различно, когато преминават покрай слънцето или падат на него. Кометите от втория вид ще взаимодействат по-бурно със слънчевите ветрове в процеса на унищожението.

От съпровождащото видео чрез сателита SOHO наблюдаваме комета преминаваща в близост до Слънцето.

Aко кометите преминават покрай Слънцето откъм страната на Земята ефекта може да бъде вреден за нашата планета.
Според хипотезата, в повечето от кометите най-вече в ядрото и опашката се съдържа огромно количество антиводород, който е спектрално неразличим от водорода. Взаимодействието със слънчевия вятър е свързано с насилствено самоунищожение на протони – антипротони и електрони – позитрони.

Когато кометата е много далече от слънцето, античастиците намиращи се в опашката на кометата взаимодействат само с частиците на междузвездния газ, така че опашката е малка и видима само с телескоп. Отделящите се частици на кометата във струи обаче е постоянно и може да промени орбитата й.
Този механизъм също загрява тялото на кометата, така че температурата й винаги е по-висока в сравнение с дълбокия Космос. Наблюдаваното радиоактивно лъчение от някои комети е част от пъзела на учените и произхожда от процесите на унищожението.

На 4 юли 2005 г. мисия на НАСА изстрелва 372 кг меден снаряд в кометата Tempel-1.  Ефекта е зашеметяващ. Експлозията на заревото беше наблюдавано и с аматьорски телескопи въпреки оргомното разстояние от 135 000 000 км.

Ето и видео от камерата монтирана на снаряда:

http://www.nasa.gov/mov/120698main_Outburst%20Movie-070305.mov

Oчакването, че подобно въздействие върху Луната би могло да предизвика същия резултат е напълно погрешно. На 9 октомври 2009 г. НАСА обстрелва Луната и по-специално кратера Кабеус с 22 тонова празна ракета от типа LCROSS. Ефекта от експлозията беше несравнимо малък. Можеше да се наблюдава само с много мощен телескоп, макар и разстоянието да е само 380 500 км.

NASA Moon Missions

Части от кометите съдържащи космическа антиматерия биха могли да бъдат много опасни. Когато при падането им на Земята влязат в контакт с атмосферата, материята може да бъде сравнена с тази на метеорите.
„Метеоритът“ паднал в Сибир, област Тунгуска през 1908 г. вярваме, че е бил комета. Експлозията е нанесла разрушения в радиус 5 км. Докладвания ефект от експлозията е сравним или подобен на водородна бомба с еквивалент около 20 до 50 мегатона.

На фона на вече споменатите факти относно това, че кометите съдържат антиматерия е потвърдено от много анализи направени в различни лаборатории по света.

Наскоро Гама емисията от електрон-позитрон анихилира падащите
светкавици в атмосферата, предаде за това НАСА. Би ли могло това да бъде антиматериален прах, съдържащ се в слънчевия вятър и попадащ в земната атмосфера?

През последните няколко години комети паднали на Слънцето и открити чрез сателита SOHO показва значително увеличение.
Ето защо поради загрижеността си, академик Хотеев изпраща до руското правителство през 2005 г. доклада си по обясними вече причини.

Виктор Харитонович е бивш член на International Megascience Academy (Международната Меганаучна Академия, създадена в Русия): http://www.megascience.ru/engindex.html

Прилагаме и официалното писмо с добавените аргументации от акад. Хотеев до бившия министър на Науката и образованието на Русия през 2005.

От: Виктор Х. Хотеев (Академик MAMH), Санкт Петербург, Русия
До: Министъра на науката и образованието

Уважаеми …
Бих искал да насоча вниманието Ви към един много важен въпрос.
На 4 юли 2005 г. в  NASA (САЩ) извърши много необмислен експеримент в Космоса: дълбоко проникване върху кометата Темпъл-1. В момента, широко приета презумпцията на научната общност е, че кометите са съставени от лед и мръсен сняг, така че се очакваше, че експериментът ще определи химическия състав на по-дълбоките слоеве, за да се получат някои идеи за формирането на Вселената.
Въпреки това, резултатът от експеримента потвърди моето научно откритие, че кометите се състоят от антиматерия (заявление за откриване на СССР №32 OT-4946, 1966 „Гравитационни освобождавания“). Въздействието причини огромно излъчване на енергия, поради унищожението на материята с антиматерия. Значително количество антиматерия, с фрагменти, вариращи в размер от прахови частици до големи парчета няколко килограма, бе хвърлена в различни посоки. Били са наблюдавани анихилиращи сруи, които променят траекториите на фрагментите. Парче от антиматерия, с тегло няколко килограма, е способна да създаде експлозия, подобна на тази, произведена от „Тунгуския метеорит“.
Такъв безразсъден експеримент застрашава Земята от катаклизъм, произтичащ от удар с антиматерия, а също и поставя в опасност космически мисии до Луната и Марс.
За да се избегне евентуална катастрофа за Земята, аз апелирам за спешно сътрудничество между САЩ и Русия по отношение на последствията.
Бих искал също да подчертая, че в резултат на експеримента се демонстрира дълбоко несъответствие между широко приетата визия към природата и особено към кометите.

Дата: 8 ноември 2005 г.

Прилагам:
1. Някои доказателства, аргументи и презумпции, потвърждаващи, че кометите се състоят от антиматерия.
2. Писмо от Комитета за изобретения и открития в СССР, 26 Октомври 1967, № 32-OT-4946 от името на Хотеев, В.Х.

Превод от английски: Иван Иванов