Гигантска скална рисунка наподобяваща на лос с приблизителни размери 250 на 250 метра е намерена в планините на Урал. Откритието е направил местния краевед Александър Шестаков след проучване на публикувани в Интернет сателитни снимки. Това съобщава сайта nlo-ufo.com.

Изображението е гравирано на терасата на югоизточния склон на билото Зюраткул на височина от 860 метра. От Космоса изображението се вижда ясно благодарение на светлите извити линии със широчина 2-4 метра. Лоса „лежи“ с краката към върха на билото, а гърба и рогата са насочени към езерото със същото име – Зюраткул. Фигурата е разположена на площадка с относително нисък наклон, което позволява да се вижда и от върха на билото.

Giant painting to Chelyabinsk Гигантската рисунка до Челябинск

„В Русия няма подобни паметници. В чужбина добре са познати изображенията в пустинята Наска в южната част на Перу, в долината Блайт в Калифорния, във Великобритания – Оксфордшир и Дорсет. Ние сме на четвърто място в света, където са  намерени подобни рисунки“ – отбелязва Началника на Регионалното представителство на  Министерството на културата Антон Токарев.

Според наличните материали да се определи точно времето кога е направен този лос е невъзможно.  Въз основа на големия повърхностен слой земя, покриваща съоръжението, вероятно времето на създаване е епохата на неолита – ранно желязна епоха (приода 1-во хилядолетие преди н.е. и 1-во хилядолетие след н.е.) Археолозите планират внимателно да проучат тази геологична структура. Те ще направят разкопки, геодезически проучвания, дешифриране на въздушни фотоси и естествено – научни анализи – въглероден,  термолуминисцентен, на спорите, цветния прашец, петрографски.