www.ufo.bg е интернет порталът на Българска Уфологична Мрежа. Като такъв тук ще намерите много и разнообразна информация от света на загадките. Името на организацията и сайта подсказва, че основната информация която ще бъде помествана в сайта се отнася до Уфологията. Но заедно с това ние не можем да се ограничим в едно тясно поле на специализация – Уфологията като загадка граничи и е тясно свързана и с други области от човешкото познание и науката – примерно Астрономия, Космология, Археология, История, Биология, Медицина…

Авторите на материалите, статиите които ще се публикуват ще са от членове на организацията. Също така някой който не е член не Българската Уфологична Мрежа но има такива интереси и възможности – би могъл да бъде автор на статии в сайта, да публикува.

Несъмнено – хората които пишат материали в сайта, които публикуват статии, доклади трябва да знаят, че сайта е лицето на Българската Уфологична Мрежа. И по тази причина трябва да се внимава и да се спазва доброто име на сайта, да се подържа добрия тон. На кого ще бъде дадена възможност да пише в сайта www.ufo.bg – това ще бъде решено от самата организация.

А след това, тези които ще пишат, ще трябва да знаят, че за да могат да пишат статии, се иска да се спазват правила. Колкото и да не се харесва на някой хора – без правила не може. Защото когато е сам човек и прави нещо свое си – той се съобразява само със себе си. Но когато повече от един човек вършат една обща работа – тогава ще трябва да има правила на поведение, за да няма спорове, за да се разрешават по-бързо възникнали недоразумения.

  1. Всеки, който пише статия е неин автор. Като автор на статията задължително я подписва с името си. Ако желае може да ползва и псевдоним – за целта трябва да се знае кой е “собственика” на псевдонима. Няма да се допускат материали, които са без автор или подписани с псевдоним, от който не става ясно кой е конкретния човек зад него.
  2. Статии които са подписани като автор от името на сайта  ( Ufo.bg  ) са писани и/или съгласувани от името на съответната организация.
  3. Когато за една статия са използвани материали от други източници, независимо какви – сайтове, литература, филми, то това задължително се указва.
  4. Когато някой пише статии които са от информационна агенция, от друг източник и представляват само новина – отново се подписва като съставител на материала. Безименни статии няма да бъдат публикувани.
  5. Когато един човек е приет да публикува в сайта, то тогава той става част от този екип. И когато няма възможност да публикува по-дълго време поради болест или други причини – тогава задължително се уведомява. Също така се уведомява ако не желае да пише в сайта. Сайта няма нужда от “мъртви души”, от количество бройка. Един човек или е в екипа на сайта и публикува редовно, или е извън този екип и ще му бъде отказан достъп.
  6. Ако в процеса на работа възникне недоразумение или проблем – то той се съобщава веднага на съответния човек. И се прави всичко възможно проблема да се реши. Ако е необходимо се уведомява администратора на сайта или координатора на Българската Уфологична Мрежа.
  7. Добрият тон в статиите е задължителен. Това, че не харесвате някой, не означава, че трябва да го обиждате. Ако в други информационни средства – вестници, телевизии, сайтове и др. …- има статии които са нелицеприятни и обиждащи, подигравателни за членовете, организацията или за авторите в www.ufo.bg – това си е за тяхна сметка. Уфо.бг няма да се принизява до тяхното положение, и съответно който и сътрудник, на сайта го направи – ще му бъде отказан достъп, няма да му се позволява да пише статии в сайта Уфо.бг.
  8. Когато се изнасят факти относно нещо или някой – то задължително е да бъдат подкрепени с доказателства. Хората които публикуват в сайта тряба да знаят, че за да им повярват другите, за да оценят труда им, да обърнат внимание на тезите, идеите им, те трябва да бъдат подкрепени с доказателствен материал. Никой няма да повярва на голословни думи – по такъв начин само ще си изгубите доброто име.
  9. Важно е материалите да са издържани правописно и стилово, но ако все пак се допусне грешка и някой от екипа я забележи е длъжен да уведоми автора на материала за това, за да може да бъде отстранена максимално бързо. Такива сигнали трябва да бъдат приемани, като нещо нормално и част от екипната работа, за да може сайтът да е на добро ниво.

Както вече споменах – без правила не може. Особено когато на едно място, когато за една идея, работят повече хора. Не може всеки да прави каквото си иска и да не се съобразява с другите. За да върви работата безпроблемно и да няма напрежение в колектива – ще трябва да спазвате тези правила. Ако не ги спазвате – няма да бъдете допуснат като автор, сътрудник в сайта www.ufo.bg.

Вие решавате какво да правите…