NSA (National Security Agency – Националната агенция за сигурност на САЩ) оповести публично НЛО секретни документи, които са били класифицирани  преди. Става въпрос за Технически журнал на NSA Vol. XIV, No 1 и по-точно случай на FOIA (Freedom of Information Act – Закон за свобода на информацията) със сигнатура 41472 и име: „Ключ към извънземни съобщения”. Документа с автор д-р Кампейн споменава за серия от 29 съобщения получени от дълбокия Космос в секция „Извънземен разум”.

Статията е обяснена като разработване на ключ към тези извънземни съобщения.

key messages 1
Разсекретен документ на NSA, начална страница

Този декласифициран сега документ не само потвърждава наличието на извънземни, но и че правителството на САЩ е получавало космически трансмисии от цивилизация извън нашата слънчева система.

Страница 21 от Приложението:

„Recently a series of radio messages was heard coming from outer space. The transmission was not continuous, but cut by pauses into pieces which could be taken as units, for they were repeated over and over again. The pauses show here as punctuation. The various combination have been represented by letters of the alphabet, so that the messages can be written down.  Each message except the first is given here only once.  The serial number of the messages has been supplied for each reference.”

„Наскоро бяха чути серии от съобщения идващи от дълбокия Космос. Трансмисията не беше постоянна, а разделена от прекъсвания на части, които биха могли да бъдат възприети като повтарящи се единици. Показаните паузи са с пунктуация. Различните комбинации са представени чрез букви от азбуката, така че съобщенията да могат да бъдат написани. Всяко съобщение с изключение на първото е дадено тук само веднъж. Сериен  номер на съобщенията е даден за всяко едно.”

Разсекретен документ на NSA, стр.21
Разсекретен документ на NSA, стр.21

По-долу е копието на оригиналния документ, намерен на Интернет страницата на Националната агенция за сигурност. Можете да го видите на следния адрес:

http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/key_to_et_messages.pdf

Какво ли още крият секретните служби?

Превод: Живко Славов