За наблюдение на странен обект, светещ със синя светлина ни съобщиха от Варна. На 13.04.2013 вечерта очевидец забелязва НЛО и го заснема с телефона си.

Свидетелят с псевдоним Н.О.  ни писа в пощата на сайта:

„Здравейте! На 13.04.2013г. заснех странен обект в 21:30 ч. Той бавно слизаше надолу, след което изчезна.“

Ето и самия видеоклип с малък монтаж от нас.

На очевидеца от Варна задохме няколко въпроса с цел по-голяма яснота за самото наблюдение:

1. Кое Ви провокира да видите обектa?

– Бях на балкона, когато видях нещо да се движи. Първо си помислих, че е някаква улична лампа, но когато видях, че се движи, взех камера и го заснех.

2. С какво сте снимали: модел на камера?

– Снимах с телефон (Samsung Galaxy)

3. Приблизителна големина на НЛО, сравненo спрямо други познати небесни тела?

– Много приличаше на улична лампа, но се движеше, изгасваше, пак светваше. От това ставя ясно, че не е улична лампа.

4. Какъв беше цвета на светлинaтa на обектa?

– Синкаво-зелен.

5. Самия обект на каква далечина е бил от Вас?

– Не мога да преценя. Не беше много далеко.

6. Чуваха ли се някакви звуци?:

– Не.

7. В каква посока (спрямо посоките на света) беше наблюдаваното НЛО?

– На Север.
8. Имаше ли вятър, облаци, виждаше ли се Луната?

– Имаше малко вятър.

9. Колко време продължи цялото наблюдение?

– Около 10 минути го наблюдавах, за да преценя дали е улична лампа или нещо друго. После го заснех.

10. Имахте ли някакви особени усещания: страх, дискомфорт или нещо друго?

– Не, обектът беше далеко, затова не изпитвах страх и дискомфорт.

11. Имаше ли други наблюдатели?

– Не.

Ето и няколко стоп кадъра свалени от видеото. Те показват последователно самия НЛО увеличен с 50%, после обекта заедно с улични лампи, и накрая когато обекта изчезва.

НЛО над Варна, 13.04.2013
НЛО над Варна, 13.04.2013
НЛО-то заедно с улични лапми
НЛО-то заедно с улични лами

 

НЛО в момента, когато изчезва
НЛО в момента, когато изчезва

За момента няма други данни, които да дадат повече яснота за това наблюдение. Затова от показанията на очевидеца и от заснетото може само да се направи извода, че синия обект ще се класифицира като НЛО. Разбира се, изрично трябва да се каже, че не се знае нищо за неговия произход – земен, извънземен, изкуствен или природен. Ето поради това остава единствено тази абревиатура: НЛО.

И тук ще подчертаем, че наблюденията на странни обекти над България продължават, независимо дали някои ги приемат или не, а ние очакваме Вашите свидетелства!