Много интересен разговор с Коста Макреас за контакта с ЕТ. Какви са Те? Как можем да се свързваме лично с Тях? С Български субтитри.

Разговора и превода е на Иван Иванов, живеещ в САЩ, създател на групата във фейсбук UFO Disclosure Bulgaria.

Накратко за Коста Макреас. Той е основател на ETLetsTalk.com, общността ETLetsTalk, „Движението за разкриване на хора“ и „Глобалната инициатива CE-5“.

Коста вярва, че живеем в уникална, предизвикателна и прекрасна точка в историята, когато преминем към нов начин на просветлен и духовен живот, където мирът царува между хората и между човечеството и всички форми на живот на Земята и извън нея.